Råd ang. terapeutisk brug

Både net- og stofhængekøjer er velegnede til terapeutisk brug. Beslutningen om den ene eller den anden slags, afhænger af den terapeutiske brugs individuelle henseende. - Spørg din behandlende terapeut, hvis du vil anvende en hængekøje til terapiredskab - eller kontakt os. Vores erfaring med hensyn til at stimulering gennem hængekøjer, og deres helbredende virkning, stammer tilbage fra en tid, hvor disse terapeutiske tilgange stadig var i deres vorden. I dag samarbejder vi med stort succes med ergo- og fysioterapeuter, med talepædagoger, læger og psykologer, og drager stor nytte af de praktiske erfaringer vi har opnået gennem erfaringsudveksling med vores kunder.

På grund af afslapningseffeken, hængekøjen har for krop og sjæl, er den en berigelse for alle - ved træthed, ved anspændthed, ved sygdom og handicap, bliver hængekøjen en terapeutisk ressource. Som et sådant er hængekøjen bruges hængekøjen også ved behandlingen af bestemte patientgrupper: hzperaktive tilbydes et trygt rum, mens svært handicappede,  hypotonikere og personer med alvorlige neurologiske forstyrrelser får gavn af hængekøjens fleksibilitet. Hængekøjen biddrager til styrkelsen af motorikken, og bidrager til kropsbevidsthed. Stor anvendelse har hængekøjen endvidere fundet i dreje- og gyngeterapien, der anvendes ved behandling af forstyrrelser i vestibulære system. Her stimuleres forskellige receptorer, og derved understøttes den sensoriske integration.

For yderligere spørgsmål, kontakt venligst vores telefonservice på 74648788